Velikost textu:   A    A    A

O klubu

Městská knihovna v Mostě ustavila v prosinci 2009 Senior klub, aby umožnila naplnění zájmových aktivit seniorů. Jeho členové nejsou pouze čtenáři knihovny, ale i další  mostečtí občané, kteří např. do knihovny dosud nechodili.Připravujeme kurzy angličtiny a němčiny pro začátečníky i pokročilé, kurz základů práce s počítačem a kurz trénování paměti.. Dále je pro seniory každé poslední úterý v měsíci připravena přednáška z různých oborů lidské činnosti. Přednášky se těší velké oblibě a navštěvují je nejen senioři. Rovněž je jedenkrát za měsíc připraven pořad Kompas, který návštěvníky  seznamuje s novými knihami.
Cílem Senior klubu je  přestat podvědomě odsouvat starší generaci na okraj společnosti, ale naopak hledat cesty, jak ji do ní integrovat.  Jedna z možností  je právě zapojení  starší generace do aktivit v mnoha  různých oblastech života.
V rámci projektu  jsme zapojeni  do aktivit Národní kronika  a Aktivní život.
PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ